Jak obliczyć rozstaw łat przy układaniu dachówek ceramicznych na dachu

Jak obliczyć rozstaw łat przy układaniu dachówek ceramicznych na dachu

Przy układaniu dachówek ceramicznych na dachu można się zastanawiać, jak obliczyć właściwy odstęp między łatami a dachówkami. Ogólnie rzecz biorąc, rozstaw łat wynosi pięć miejsc na 10 stóp szerokości ściany. Grubość łaty to trzy cale, a szerokość łaty to osiemnaście cali, czyli 8,5 stopy. Korzystając z poniższego wzoru, można dowiedzieć się, ile łat potrzeba do danego rozmiaru ściany.

Łaty dachowe służą do przepuszczania wody deszczowej przez dachówki

Łaty dachowe to elementy konstrukcyjne służące do podtrzymywania dachówek. Mogą być poziome lub krzyżowe. Łaty układa się w zależności od wielkości materiałów dachowych. Przepisy budowlane wymagają, aby odstępy między łatami były określone. Łaty są mocowane do desek pokładowych dachu za pomocą gwoździ 8d lub zszywek. Łaty są ważnym elementem konstrukcyjnym dachu, ale często są pomijane lub ignorowane. Rozstaw łat może mieć wpływ na obciążenie wiatrem.

Łaty dachowe są wspierane przez element bazowy 101. Elementy te mogą być połączone ze sobą za pomocą elementów sprzęgających. Te elementy łączące mogą zawierać listwę wzdłużną (101-b) i element bazowy (101-c), który rozciąga się ortogonalnie. Element bazowy może leżeć płasko na górnej powierzchni łaty dachowej 102. W niektórych wykonaniach, przekładki zatrzaskowe mogą być połączone ze sobą za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.

Są one zwykle wykonane z drewna

Długość łat dachówkowych oblicza się za pomocą obliczeń zwanych klasyfikacją wizualną. W tej metodzie do określenia rozmiaru listew wykorzystuje się drewno o właściwościach zbliżonych do C14. Minimalna rozpiętość i obciążenie są określone w tabeli 3. Obliczenia te dotyczą wszystkich gatunków i pochodzenia. Ponadto muszą one mieć wystarczającą wytrzymałość i sztywność, aby wytrzymać wycofanie. Jeśli rozpiętość jest większa niż 3,2 m, wymagane są obliczenia projektu konstrukcyjnego.

Długość łat powinna być starannie dobrana. Łaty powinny być rozmieszczone co najmniej 25 mm od siebie, aby zminimalizować ruch. Użycie łaty o grubości 19 mm spowoduje, że gwóźdź będzie wbijał się przez łatę, ewentualnie przebijając podkład. Łata o szerokości 50 mm jest zbyt szeroka i może spowodować, że dachówki okapowe nie będą do siebie przylegać. Alternatywnie należy stosować łaty w kształcie kwadratu. Niezależnie od stylu, łaty prostokątne są mniej narażone na zwijanie się i sprawdzą się w większości sytuacji.

Są one zgodne z BS 5534

Pomimo tego, że wielu dostawców twierdzi, że są one zgodne z BS 5534, problemem pozostaje zbyt mały rozmiar łat. Zaktualizowana norma jasno określa, że żadna łata nie może mieć mniej niż 25 mm głębokości, istnieją również granice tolerancji dla zaniżonych wymiarów. Dodatkowo łaty muszą być oznakowane w celu identyfikacji pochodzenia, rozmiaru, dostawców i zgodności z BS 5534.

Podobne treści:  Pomysły na elewację z brązowymi płytkami

BS5534 ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac dekarskich. Aby zachować zgodność z BS 5534, wszystkie ponowne pokrycia dachowe muszą spełniać wymagania przepisów budowlanych. Ponadto ponowne krycie dachu musi być wykonywane przez osobę kompetentną, taką jak członek programu CompetentRoofer. Przepisy budowlane są kluczowym elementem udanego dachu, a LABC zapewnia, że wszystkie materiały i wykonanie są zgodne z przepisami. Spełnienie normy brytyjskiej umożliwia osiągnięcie obu tych celów. Kluczowe zmiany w BS5534 dotyczą obliczania obciążeń wiatrem i zwiększenia specyfikacji mocowania. Zmiany dotyczą również obszarów, w których dachy ulegają awarii, takich jak zakładki między łupkami.

Można je stosować z dachówkami “na podwójną zakładkę”

Aby określić właściwy rozstaw łat dachówkowych, należy zmierzyć długość całej dachówki minus długość występu. Długość zwisu jest równa liczbie dachówek w każdym rzędzie. Następnie należy podzielić tę liczbę przez dwa, aby uzyskać pożądaną długość łaty dachówkowej. Na przykład, jeśli mamy piętnaście rzędów dachówek, należy obliczyć wymaganą długość łaty w następujący sposób:

W układzie dachówek z podwójnym zakładem górna część każdej dachówki przykrywa środek dachówki w rzędzie powyżej. Dachówki w najniższym rzędzie są krótsze niż w rzędzie pełnym. Przy obliczaniu rozstawu łat należy zwrócić uwagę, aby dolna krawędź każdej krótkiej dachówki pokrywała się z górną krawędzią pierwszego rzędu pełnych dachówek. Po dokonaniu obliczeń należy wybrać dachówki do dolnego rzędu.

Można je stosować z “kontrłatami”

Przy obliczaniu odległości między dachówkami a “kontrłatami” należy pamiętać, że kontrłaty są opcjonalne do wysokości 7 cali. Powyżej tego punktu należy stosować łaty poziome. Odstęp między tymi łatami należy obliczyć odejmując całkowitą długość dachówki od jej stalówki, która jest równa 204 calom.

Przed zamocowaniem kontrłaty należy dokładnie zaznaczyć linię środkową krokwi. Jest to szczególnie ważne w przypadku układania płytek nad płytą izolacyjną, ponieważ przy niewłaściwym ustawieniu kontrłat można łatwo przegapić linię środkową. Jeśli płyta jest gruba, należy upewnić się, że gwóźdź spiralny przejdzie przez płytę, zanim przybijemy do niej dachówki.

Można je stosować do sidingów z desek i listew

Podczas gdy sidingi z desek i listew mogły mieć w przeszłości nieregularne odstępy, nowoczesne wersje zostały zwymiarowane tak, aby bardziej pasowały do siebie i umożliwiały łatwiejszy montaż. Chociaż kiedyś był on funkcjonalny i stylowy, nadal ważne jest przestrzeganie odpowiednich odstępów podczas stosowania tego stylu sidingu na ścianach zewnętrznych. Oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać:

Szerokie deski przeplatają się z wąskimi deskami, zwanymi łatami. Deska pomiędzy listwami ma zazwyczaj szerokość jednej stopy. Drewniane łaty mają szerokość od pół do jednego cala i powinny zachodzić na deski na około 3/4 cala. Chociaż siding z desek i listew jest zazwyczaj wykonany z drewna, niektórzy właściciele domów stosują impregnowaną ciśnieniowo sosnę lub cedr ze względu na ich trwałość i łatwość konserwacji.

Podobne treści:  Jak ułożyć płytkę ceramiczną krok po kroku

Podczas układania dachówek ceramicznych na dachu można się zastanawiać, jak obliczyć odpowiednią ilość miejsca między łatami a dachówkami. Ogólnie rzecz biorąc, rozstaw łat wynosi pięć miejsc na 10 stóp szerokości ściany. Grubość łaty to trzy cale, a szerokość łaty to osiemnaście cali, czyli 8,5 stopy. Korzystając z poniższego wzoru, można dowiedzieć się, ile łat potrzeba do danego rozmiaru ściany.

Łaty dachowe służą do przepuszczania wody deszczowej przez dachówki

Łaty dachowe to elementy konstrukcyjne służące do podtrzymywania dachówek. Mogą być poziome lub krzyżowe. Łaty układa się w zależności od wielkości materiałów dachowych. Przepisy budowlane wymagają, aby odstępy między łatami były określone. Łaty są mocowane do desek pokładowych dachu za pomocą gwoździ 8d lub zszywek. Łaty są ważnym elementem konstrukcyjnym dachu, ale często są pomijane lub ignorowane. Rozstaw łat może mieć wpływ na obciążenie wiatrem.

Łaty dachowe są wspierane przez element bazowy 101. Elementy te mogą być połączone ze sobą za pomocą elementów sprzęgających. Te elementy łączące mogą zawierać listwę wzdłużną (101-b) i element bazowy (101-c), który rozciąga się ortogonalnie. Element bazowy może leżeć płasko na górnej powierzchni łaty dachowej 102. W niektórych wykonaniach, przekładki zatrzaskowe mogą być połączone ze sobą za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.

Są one zwykle wykonane z drewna

Długość łat dachówkowych oblicza się za pomocą obliczeń zwanych klasyfikacją wizualną. W tej metodzie do określenia rozmiaru listew wykorzystuje się drewno o właściwościach zbliżonych do C14. Minimalna rozpiętość i obciążenie są określone w tabeli 3. Obliczenia te dotyczą wszystkich gatunków i pochodzenia. Ponadto muszą one mieć wystarczającą wytrzymałość i sztywność, aby wytrzymać wycofanie. Jeśli rozpiętość jest większa niż 3,2 m, wymagane są obliczenia projektu konstrukcyjnego.

Długość łat powinna być starannie dobrana. Łaty powinny być rozmieszczone co najmniej 25 mm od siebie, aby zminimalizować ruch. Użycie łaty o grubości 19 mm spowoduje, że gwóźdź będzie wbijał się przez łatę, ewentualnie przebijając podkład. Łata o szerokości 50 mm jest zbyt szeroka i może spowodować, że dachówki okapowe nie będą do siebie przylegać. Alternatywnie należy stosować łaty w kształcie kwadratu. Niezależnie od stylu, łaty prostokątne są mniej narażone na zwijanie się i sprawdzą się w większości sytuacji.

Są one zgodne z BS 5534

Pomimo tego, że wielu dostawców twierdzi, że są one zgodne z BS 5534, problemem pozostaje zbyt mały rozmiar łat. Zaktualizowana norma jasno określa, że żadna łata nie może mieć mniej niż 25 mm głębokości, istnieją również granice tolerancji dla zaniżonych wymiarów. Dodatkowo łaty muszą być oznakowane w celu identyfikacji pochodzenia, rozmiaru, dostawców i zgodności z BS 5534.

BS5534 ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac dekarskich. Aby zachować zgodność z BS 5534, wszystkie ponowne pokrycia dachowe muszą spełniać wymagania przepisów budowlanych. Ponadto ponowne krycie dachu musi być wykonywane przez osobę kompetentną, taką jak członek programu CompetentRoofer. Przepisy budowlane są kluczowym elementem udanego dachu, a LABC zapewnia, że wszystkie materiały i wykonanie są zgodne z przepisami. Spełnienie normy brytyjskiej umożliwia osiągnięcie obu tych celów. Kluczowe zmiany w BS5534 dotyczą obliczania obciążeń wiatrem i zwiększenia specyfikacji mocowania. Zmiany dotyczą również obszarów, w których dachy ulegają awarii, takich jak zakładki między łupkami.

Podobne treści:  Jaką dachówkę wybrać - szkliwioną czy angobowaną?

Można je stosować z dachówkami “na podwójną zakładkę”

Aby określić właściwy rozstaw łat dachówkowych, należy zmierzyć długość całej dachówki minus długość występu. Długość zwisu jest równa liczbie dachówek w każdym rzędzie. Następnie należy podzielić tę liczbę przez dwa, aby uzyskać pożądaną długość łaty dachówkowej. Na przykład, jeśli mamy piętnaście rzędów dachówek, należy obliczyć wymaganą długość łaty w następujący sposób:

W układzie dachówek z podwójnym zakładem górna część każdej dachówki przykrywa środek dachówki w rzędzie powyżej. Dachówki w najniższym rzędzie są krótsze niż w rzędzie pełnym. Przy obliczaniu rozstawu łat należy zwrócić uwagę, aby dolna krawędź każdej krótkiej dachówki pokrywała się z górną krawędzią pierwszego rzędu pełnych dachówek. Po dokonaniu obliczeń należy wybrać dachówki do dolnego rzędu.

Można je stosować z “kontrłatami”

Przy obliczaniu odległości między dachówkami a “kontrłatami” należy pamiętać, że kontrłaty są opcjonalne do wysokości 7 cali. Powyżej tego punktu należy stosować łaty poziome. Odstęp między tymi łatami należy obliczyć odejmując całkowitą długość dachówki od jej stalówki, która jest równa 204 calom.

Przed zamocowaniem kontrłaty należy dokładnie zaznaczyć linię środkową krokwi. Jest to szczególnie ważne w przypadku układania płytek nad płytą izolacyjną, ponieważ przy niewłaściwym ustawieniu kontrłat można łatwo przegapić linię środkową. Jeśli płyta jest gruba, należy upewnić się, że gwóźdź spiralny przejdzie przez płytę, zanim przybijemy do niej dachówki.

Można je stosować do sidingów z desek i listew

Podczas gdy sidingi z desek i listew mogły mieć w przeszłości nieregularne odstępy, nowoczesne wersje zostały zwymiarowane tak, aby bardziej pasowały do siebie i umożliwiały łatwiejszy montaż. Chociaż kiedyś był on funkcjonalny i stylowy, nadal ważne jest przestrzeganie odpowiednich odstępów podczas stosowania tego stylu sidingu na ścianach zewnętrznych. Oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać:

Szerokie deski przeplatają się z wąskimi deskami, zwanymi łatami. Deska pomiędzy listwami ma zazwyczaj szerokość jednej stopy. Drewniane łaty mają szerokość od pół do jednego cala i powinny zachodzić na deski na około 3/4 cala. Chociaż siding z desek i łat jest zazwyczaj wykonany z drewna, niektórzy właściciele domów używają impregnowanej ciśnieniowo sosny lub cedru ze względu na ich trwałość i łatwość konserwacji.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *