Jak zrobić beton ogniotrwały w domu

Jak zrobić beton ogniotrwały w domu

Możesz wykonać następujące kroki, aby zrobić beton ogniotrwały w domu. Obejmują one: Wykonanie domowej mieszanki, Dodanie utwardzacza i Wysuszenie mieszanki. Alternatywnie, można kupić beton ogniotrwały i wymieszać go samodzielnie. Jest to szybki i łatwy sposób na produkcję wysokiej jakości betonu ogniotrwałego dla Twojego projektu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o betonie ogniotrwałym.

Domowa mieszanka betonu ogniotrwałego

Mieszanka betonu ogniotrwałego jest mieszanką glinianu wapnia i szamotu z cegły ogniotrwałej, który jest rodzajem gruboziarnistego betonu. Można kupić wstępnie wymieszany beton ogniotrwały lub wymieszać go samodzielnie w domu. Cement używany jest cement portlandzki, który występuje w kolorach szarym lub białym. Mieszanka ta może być użyta do wykonania jednej kopuły pieca opalanego drewnem.

Typowa zaprawa murarska zawiera wapno i glinę, o których sądzi się, że mają właściwości czyniące je bardziej urabialnymi i wolniej utwardzającymi się. Cegła ogniotrwała i cement ogniotrwały są powszechnie dostępne, ale niektórzy uważają je za zbyt drogie lub trudne do prawidłowego wymieszania. Jeśli chcesz samemu zmieszać cement ogniotrwały, możesz kupić szamot, który jest w zasadzie pokruszoną cegłą ogniotrwałą.

Aby zrobić domową mieszankę betonu ogniotrwałego, wystarczy połączyć równe części cementu, kruszywa i wody. Beton stanie się twardy i ognioodporny, ponieważ cement przechodzi w stan uśpienia chemicznego. Przygotowanie betonu jest podobny do pieczenia, a składniki, których używasz będzie różnica w jak twardy produkt końcowy jest. Odpowiednio przygotowane płyty betonowe są mocne i trwałe, nie powinny pękać ani kruszyć się.

Dodawanie utwardzacza do betonu ogniotrwałego

Beton ogniotrwały to forma zaprawy na bazie cementu używana w wielu zastosowaniach, w tym w piecach ceramicznych, piecach i kominach. Dodanie utwardzacza jest ważnym krokiem w procesie produkcyjnym, ponieważ pomaga on betonowi utrzymać twardość w wysokich temperaturach. Istnieje kilka rodzajów utwardzaczy, a rodzaj wybranego utwardzacza zależy od zastosowania.

Podobne treści:  Jaka jest różnica między betonem a żelbetem?

Niektóre zastosowania materiałów ogniotrwałych wymagają monolitycznych materiałów ogniotrwałych i są one wykonywane poprzez umieszczenie płynnej mieszaniny spoiwa i kruszywa w formie, mieszanie jej, a następnie usunięcie formy, gdy beton ogniotrwały stwardnieje. Powstały kształt ogniotrwały jest następnie utwardzany termicznie i gotowy do użycia. Ale co zrobić, jeśli chce się uniknąć tego problemu?

Konieczne jest właściwe wymieszanie betonu ogniotrwałego. Jeśli jest on zbyt mokry, pracownicy mogą nie być w stanie odpowiednio zareagować. Podobnie stało się w pewnej elektrowni, gdzie pracownicy nie mieli odpowiedniego doświadczenia, aby prawidłowo wymieszać materiał ogniotrwały. O ile odpowiednia konsystencja jest ważna, to istotne jest również to, aby nie przesadzić z mieszanką ogniotrwałą. Nadmiernie wymieszana mieszanka spowoduje powstanie produktu o niskiej jakości.

Odpowiednia ilość utwardzacza jest również niezbędna do utrzymania kształtu betonu. Dobrym przykładem jest chiński znak zwany Jia ete. Ten chiński znak tłumaczy się jako “kształt diamentu”. Nie oznacza to jednak, że beton ogniotrwały będzie się kurczył. Jego wytrzymałość i stabilność wymiarowa są niezbędne dla integralności strukturalnej. Jeśli chcesz, aby Twój beton ogniotrwały był trwały, musisz dodać do niego utwardzacz.

Mieszanka ogniotrwała o niskiej zawartości cementu może być dostarczana poprzez pompowanie przez wąż lub poprzez tworzenie zawiesiny. W mieszance cementu ogniotrwałego rozpuszcza się wodę, hydrat i utwardzacz cementowy. Zawiesina jest pompowana do procesu odlewania bez użycia form. Dodatkowo powietrze jest mieszane z utwardzaczem cementowym.

Tlenek magnezu i węglan wapnia zostały sformułowane w laboratorium. Oba związki są w stanie zwiększyć twardość, ale efekt nie jest spójny. Wyższe stężenia skracają czas pracy, a obecność wysokoaktywnego estru powoduje wzrost twardości i reaktywności. Dodanie wodorotlenku magnezu do betonu ogniotrwałego zmniejsza jego twardość, natomiast zwiększenie powierzchni MgO poprawia urabialność.

Podobne treści:  Jak przygotować podłoże pod beton

Suszenie betonu ogniotrwałego

Opracowano nowy model matematyczny do symulacji procesu suszenia betonu ogniotrwałego. Autorzy przedstawiają zależne od czasu temperatury, ciśnienia porowego i rozkładu wilgoci w betonie ogniotrwałym. Wyniki pokazują, że proces ten może być prowadzony bez wpływu na wytrzymałość betonu. Wyniki pokazują, że długi czas utwardzania jest wystarczający do spełnienia kryteriów użytkowych. Im dłuższy czas utwardzania, tym lepszy beton ogniotrwały.

Cement ogniotrwały jest powszechnie stosowaną mieszaniną cementu i wapna. Jest on już ogniotrwały i służy jako środek wiążący. Aby uzyskać odpowiedni czas utwardzania, producenci dodają do niego niewielką ilość wapna i cementu ogniotrwałego. Mieszanka zawiera wapno, dzięki czemu jest odporna na wysokie temperatury. Kamień kruszony i piasek rzeczny różnią się wyglądem, ale mają podobne właściwości. Jednak piasek rzeczny ma większą gęstość i jest bardziej zwarty. Oba są wykorzystywane do budowy cegieł, mostów i kominów.

W początkowej, krytycznej fazie wysychania, beton ogniotrwały musi być wolny od drewnianych form. Formy mają tendencję do zakrywania gorącej powierzchni, uniemożliwiając prawidłowe wysychanie. W momencie zapalenia się ognia może dojść do zapalenia się drewna lub materiału rurowego, co może spowodować wykruszanie się lub zawalenie. Może to spowodować znaczne uszkodzenie konstrukcji. Temperatura gotowej konstrukcji może osiągnąć ponad 500C. Dalej, nie usunięcie form może doprowadzić do pęknięcia lub wykruszenia materiału.

Wstępne wypalanie nazywane jest kalcynacją i jest to kluczowy etap zapewniający osiągnięcie przez materiał ogniotrwały pełnej temperatury roboczej. Proces ten powinien być przeprowadzany przez dłuższy czas, aby pozwolić na ucieczkę pary wodnej. Gdy materiał ogniotrwały jest suchy, na jego powierzchnię nakładane są powłoki wtórne, takie jak ITC-100 lub koce z włókien ceramicznych. Po osiągnięciu przez powierzchnię temperatury określonej przez producenta, materiał ogniotrwały jest gotowy do dalszej produkcji.

Podobne treści:  Jak położyć żywicę na betonie

Beton ogniotrwały ma wiele zastosowań, m.in. kominy, wyrzutnie rakietowe, place ćwiczeń przeciwpożarowych i nawierzchnie pasów startowych. Jest on również przydatny w reaktorach jądrowych. Ponieważ jego właściwości pozostają nienaruszone podczas procesu wypalania i suszenia, nie ulega on dezintegracji. Ponadto wykazuje doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i ulega mniejszemu skurczowi niż konwencjonalny beton. Po wyschnięciu jest bardzo odporny na szereg wysokich temperatur.

Beton ogniotrwały może być wykonany tak, aby był lekki. Proces ten jest łatwiejszy niż mieszanie ciasta na pizzę. Ponadto do wykonania jednej kopuły pieca opalanego drewnem potrzeba tylko 0,5 metra sześciennego żwiru. Następnie można wymieszać beton zgodnie z instrukcją producenta. Po pewnym czasie konsystencja będzie dopracowana do perfekcji. Konsystencja jest wtedy, gdy suche łaty są usunięte, a żadna woda nie pokazuje się przez. Gdy konsystencja jest już właściwa, można dodać zbrojenia i pozostawić beton do wyschnięcia.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *