Wybór odpowiedniej grubości krokwi dla dachu pokrytego dachówką

Wybór odpowiedniej grubości krokwi dla dachu pokrytego dachówką

Jeśli kryjesz dach dachówką, powinieneś dokładnie rozważyć grubość krokwi. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym obciążenia własne, rozpiętość i szerokość oraz projekt konstrukcyjny. W tym artykule wyjaśniono, jak wybrać krokwie i obliczyć obciążenia własne. Kiedy już masz pojęcie o ciężarze swojego dachu, możesz wybrać odpowiednią grubość i szerokość. Oto kilka wskazówek, którymi należy się kierować:

Wybór krokwi

Wybierając grubość krokwi dla dachu z dachówki ceramicznej lub karpiówki, należy najpierw wziąć pod uwagę ciężar dachówek. Dachówki ceramiczne ważą około 8 funtów na stopę kwadratową. Aby to uwzględnić, należy dodać kolejne 5 funtów do obliczeń obciążenia własnego. Rozpiętość krokwi można znaleźć w tabelach krokwi, ale nie musi ona odzwierciedlać rzeczywistej długości krokwi.

Jeśli obliczasz ciężar dachu, pamiętaj, że grubość krokwi będzie również zależała od masy dachówek. Krokwie służą do podtrzymywania ciężaru dachu. Między każdą krokwią powinno być od 50 do 200 milimetrów materiału. Upewnij się, że wybrałeś grubszą krokiew, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia grzechotek. Upewnij się, że grubość krokwi jest odpowiednia, aby utrzymać wymagane obciążenia między krokwiami.

Podczas mierzenia krokwi użyj kwadratu ramowego. Powinien on mieć nazwę producenta na powierzchni czołowej. Jego długie ramię nazywane jest ostrzem, a krótkie ramię – językiem. Przy pomiarze krokwi należy przyjąć podziałkę 1/3, co oznacza, że na każde 12 cali przebiegu krokwia powinna się podnieść o 8 cali. Na jednym końcu deski krokwiowej należy położyć kwadrat ramowy. Następnie zmierzyć 8 cali na piórze i 12 cali na piórze.

Przy określaniu grubości krokwi dla łupka należy pamiętać, że jest on bardzo ciężki i wymaga bardziej stabilnego systemu krokwi niż tektura falista. Łupkowi powinna towarzyszyć piętnastocentymetrowa przestrzeń międzykrokwiowa wzdłuż środka, a właściwy jest krok skrzyniowy wynoszący 80 centymetrów. Płyta azbestowo-cementowa ma standardowe wymiary 175 centymetrów, a do tego typu dachu należy stosować krokwie o długości osiemdziesięciu centymetrów.

Wybierając grubość krokwi dla dachu pokrytego dachówką ceramiczną lub karpiówką, należy pamiętać, że rozpiętość krokwi zależy od długości dachu, którą zwykle mierzy się w poziomie. Ważna jest również szerokość krokwi, ponieważ może ona wpływać na ogólną wysokość dachu. Jeśli dach jest wyższy niż krokwie, potrzebne będą szersze krokwie o mniejszym rozstawie.

Podobne treści:  Który rodzaj dachówki jest najlżejszy?

Wybór grubości krokwi

Aby wybrać odpowiednią grubość krokwi dla dachu pokrytego dachówką, należy obliczyć odległość między krokwią a podkrokwiówką. W przypadku dachu pokrytego dachówką odległość ta wynosi połowę szerokości krokwi i dwukrotność wysokości. Można również użyć zastrzałów wachlarzowych, aby zmniejszyć rozpiętość podsufitki. Podpórkę umieszcza się zwykle w połowie rozpiętości.

Po zebraniu tych informacji można przystąpić do obliczeń. Obliczenia należy wykonać na oddzielnych kartkach papieru formatu A4. W trakcie pracy można odwoływać się do poprzednich obliczeń. Uwzględnij wszystkie pomiary i liczby, które obliczyłeś. Na przykład, jeśli krokwie mają dwa metry kwadratowe, to rozpiętość krokwi wynosi trzy metry kwadratowe. Jeśli mamy dach z cegły licówki, należy podzielić bieg krokwi przez dwa. Powinieneś również obliczyć rozpiętość krokwi przez cos deg. A jeśli montujemy rozpórkę kalenicową, to należy ją umieścić w połowie rozpiętości.

Pamiętaj, aby sprawdzić rozpiętość krokwi przed rozpoczęciem budowy. Rozpiętość to odległość między dwoma punktami, które zapewniają pełne podparcie. Wybierając krokwie, należy wybrać takie, które są o 96 mm dłuższe od zewnętrznej krawędzi nośnej płyty ściany zewnętrznej. Można również rozważyć umieszczenie płyty ściennej, aby później można było zamocować deski faszyny i podbitki.

Po upewnieniu się, że deski są odpowiednio przycięte, można zaznaczyć grubość krokwi za pomocą kwadratu. Upewnij się, że na długim ramieniu kwadratu znajduje się nazwa producenta. Krótkie ramię nazywane jest językiem. W tym przypadku krokiew z trzecim skokiem ma 8 cali wysokości na każde 12 cali biegu. Aby to zmierzyć, należy położyć kwadrat na końcu deski krokwiowej i zaznaczyć ośmiocalowy język i dwunastocalowe ostrze.

Oprócz korzystania z tabeli krokwi z podanymi informacjami dotyczącymi wymiarowania, należy również sprawdzić w wydziale budownictwa, czy używamy odpowiedniej tarcicy do danego projektu. Niektóre wymagania kodeksowe pozwalają na zastosowanie poszycia dystansowego, ale najlepiej jest użyć zamiast niego poszycia z litego drewna. Upewnij się, że poszycie jest wystarczająco mocne, aby utrzymać obciążenia między krokwiami. Minimalne wymagania dla poszycia ze sklejki i płyt to 15/32 cala.

Obliczanie obciążeń własnych

Inspektorzy budowlani często wymagają przeglądu planów przez wykwalifikowanego inżyniera. Obciążenie własne to łączny ciężar materiałów budowlanych, takich jak krokwie, szkielet drewniany i pokrycie dachu. Wartość obciążenia własnego jest również znana jako ciężar montażowy i jest wykorzystywana do określenia rozmiarów krokwi. Na szczęście obliczanie obciążeń własnych nie jest trudne. Korzystając z tabeli rozpiętości, można określić ciężar krokwi, a tym samym dobrać odpowiedni rozmiar dla danego dachu.

Podobne treści:  Jak zrobić płytkę samodzielnie

Międzynarodowy kodeks budowlany ICC oraz minimalne obciążenia projektowe budynków i innych konstrukcji ASCE zawierają wytyczne dotyczące obliczania obciążenia własnego budynku. Obciążenie projektowe budynku dla typowego dwupiętrowego budynku mieszkalnego wynosi 62 lb/ft. Współczynniki wpływu obciążenia użytkowego budynku, czyli lb/ft/psf, są określone w przepisach budowlanych.

Dach pokryty dachówką przenosi obciążenie martwe, które jest większe niż obciążenie żywe. Z kolei obciążenie czynne to ciężar osób znajdujących się na dachu, co oznacza, że krokwie mogą utrzymać te osoby. Obliczenie obciążenia martwego dla krokwi dachówki wymaga dokładnych obliczeń dla wszystkich elementów, w tym krokwi. Obciążenie własne dla dachu pokrytego dachówką może wynosić nawet 27 psf – i to nie licząc ciał, które mogą po nim chodzić!

Krokiew dachówki musi być tak zaprojektowana, aby wytrzymać ciężar dachówek znajdujących się powyżej. Jego ciężar wynosi około 1,5 kPa w przypadku zastosowania w budownictwie mieszkaniowym. Dach pokryty wysokiej klasy dachówką może mieć nawet dwie tony ciężaru. To samo dotyczy budynków komercyjnych. Najlepszym sposobem na obliczenie obciążenia jest określenie, ile masy powinien utrzymać każdy członek. Można to obliczyć mnożąc ciężary każdego elementu, a następnie dodać współczynnik “różne”.

Ogólnie rzecz biorąc, gliniane dachówki ważą 8 funtów na stopę kwadratową. Dlatego do obliczeniowego obciążenia własnego należy dodać kolejne pięć funtów. W przypadku dachu pokrytego dachówką rozpiętość krokwi to długość rzutu poziomego, zwana również długością stopy. Rozpiętość krokwi różni się od rzeczywistej długości krokwi, dlatego inżynierowie zawsze czujnie sprawdzają projekt. Jeśli jednak projekt jest solidny, powinien być wystarczająco mocny, aby udźwignąć ciężar dachówek.

Wybór szerokości krokwi

Podczas układania dachu pokrytego dachówką należy wybrać szerokość krokwi w zależności od rodzaju dachu. Jeśli stosujemy łupek, należy wybrać przekrój 5x10x150 centymetrów i rozstawić je w odległości około 60-80 centymetrów od siebie. Płyta azbestowo-cementowa ma standardową szerokość 175 centymetrów, dlatego należy wybrać przekrój 40×100 milimetrów.

Podobne treści:  Jaki kąt nachylenia połaci dachowej wybrać dla dachu pokrytego dachówką?

Więźba dachowa składa się z trójkątów prostokątnych odwróconych do siebie plecami. W przypadku dachu pokrytego dachówką szerokość krokwi powinna być mniej więcej w połowie długości rozpiętości dachu. Odległość między krokwiami musi wynosić 60-90 centymetrów, aby zapewnić odpowiedni zwis. Po określeniu rozpiętości, należy obliczyć wzrost dachu. Aby określić szerokość krokwi, można skorzystać z tabeli równań. Jeśli rozpiętość dachu wynosi 20 stóp, należy wprowadzić do tabeli równań pierwiastek kwadratowy z 400 x 49 x 21,2 stopy. Po określeniu wzrostu, można użyć tej liczby do obliczenia szerokości krokwi. Należy również uwzględnić dodatkową długość dla zwisów.

W przypadku dachu pokrytego dachówką należy zmierzyć nawis i obliczyć rozpiętość poziomą każdej krokwi. Następnie należy określić podbitkę okapu i obliczyć długość krokwi. Jeśli trzeba dokonać korekty, można użyć kalkulatora do obliczenia długości krokwi. Po obliczeniu szerokości krokwi można określić długość każdej krokwi i podsufitki okapu.

Wybierając szerokość krokwi, należy pamiętać o rozpiętości i liczbie krokwi. Chociaż nie ma norm branżowych dotyczących szerokości krokwi, istnieją pewne względy. Na przykład, jeśli dach pokryty dachówką ma być wykonany z gontów pokrytych kamieniem, należy wybrać szerokość krokwi większą niż grubość dachówek.

Rozpiętość między krokwiami jest kluczowym czynnikiem określającym ogólną wytrzymałość dachu. Rozpiętość dachu zależy od wielu czynników, w tym gatunku drewna, ugięcia i klasy. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej krokwi, tym większa rozpiętość i tym większy odstęp między nimi. Ważne jest jednak, aby skonsultować się z lokalnym wydziałem budownictwa i/lub inżynierem budowlanym w celu ustalenia właściwego rozstawu.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *