Czy styropian jest ekologiczny?

Czy styropian jest ekologiczny?

Jeśli zajmujesz się opakowaniami, to zapewne zetknąłeś się z produktami wykonanymi ze styropianu, pianki styropianowej, a nawet koralików. Jednak czy te produkty są rzeczywiście ekologiczne? Ten artykuł odpowie na to pytanie i nie tylko. Dowiesz się jaki jest wpływ styropianu na środowisko, a także poznasz kilka najczęstszych zastosowań styrenu.

Styropian

Jest to udowodniony fakt, że tworzywa sztuczne takie jak styropian i polistyren mogą powodować wiele problemów środowiskowych. Oba tworzywa są toksyczne i mogą być uwalniane do atmosfery lub wypłukiwane z produktów. Materiały te mogą być również zniszczone przez ciepło i kwas. Wśród nich są czerwone wino, benzyna i tłusta żywność. W zależności od składu, substancje te mogą nawet zaszkodzić osobom, które je spożywają.

Badania wykazały, że duży procent żywności w Kanadzie zawiera zanieczyszczenia styrenem, a ludzie mieszkający w pobliżu takich fabryk są narażeni na ekspozycję. Ponadto odpady z fabryk styropianu mogą trafiać na wysypiska śmieci, które zanieczyszczają powietrze. Co więcej, odpady płynne i stałe powstające w procesie produkcji muszą być odpowiednio utylizowane – Cytat oddaje myśli ekspertów portalu https://makeitbeauty.pl. Dodatkowo, styren jest prawdopodobnym czynnikiem rakotwórczym i został powiązany z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym z rakiem.

Te dwa tworzywa sztuczne mogą być poddane recyklingowi, ale tylko kilka zakładów recyklingu jest w stanie je przetworzyć. Koszt i czas potrzebny na ten proces jest zaporowy, dlatego firmy zajmujące się gospodarką odpadami komercyjnymi nadal wymagają wyrzucania ich do kosza na śmieci. Ponadto, kruchość polistyrenu sprawia, że łatwo go rozbić na mniejsze kawałki. Kawałki te przylegają następnie do powierzchni i mogą stanowić zagrożenie dla dzikich zwierząt.

Styren

Wiele osób pyta, czy styropian jest ekologicznie bezpieczny. Odpowiedź zależy od źródła pochodzenia styropianu. Polistyren produkowany jest z węglowodorów, które w reakcji z tlenkami azotu tworzą szkodliwy ozon w warstwie przyziemnej. To zanieczyszczenie powietrza może powodować choroby układu oddechowego i upośledzać funkcje płuc. Ponadto, ponieważ polistyren nie ulega rozkładowi, jest często spalany jako materiał odpadowy. Proces ten uwalnia toksyczne związki chemiczne do powietrza, a pozostałości na składowiskach mogą zatkać drogi wodne.

Produkcja styropianu może powodować różne zagrożenia dla zdrowia osób pracujących w pobliżu fabryk. Oprócz narażenia na styren, substancje chemiczne używane w procesie produkcji są toksyczne dla ludzi. Zanieczyszczenia te stanowią największe zagrożenie dla pracowników fabryk. Dodatkowo, zanieczyszczenie powietrza z fabryk styropianu jest poważnym problemem, podobnie jak emisje z fabryk. Produkcja styropianu powoduje również powstawanie toksycznych odpadów. Według National Bureau of Standards Center for Fire Research, podczas produkcji styropianu powstaje 57 chemicznych produktów ubocznych. Te odpady chemiczne są wysoce toksyczne i przyczyniają się do globalnego ocieplenia.

Podobne treści:  Beton styropianowy - Jakie proporcje materiałów występują w betonie styropianowym?

Kulki styrenowe

Podczas gdy styren jest tanim, odnawialnym zasobem, jest również wysoce toksyczny. Dlatego Earth Resource Foundation zaleca stosowanie alternatywnych rozwiązań, takich jak bambus czy plastik kukurydziany. Materiały te rozpadają się w środowisku do nieszkodliwej postaci i są biodegradowalne. Następną najlepszą rzeczą dla kulek styropianowych jest włókno naturalne, takie jak włókno bawełniane. Materiały te są znacznie tańsze niż kulki styropianowe, ale mają tę samą toksyczną naturę.

Kolejną alternatywą dla koralików styropianowych jest farsz do poduszek. Możesz kupić ten farsz w sklepach rzemieślniczych. Farsz do poduszek jest świetną alternatywą dla styropianu, a także może być stosowany w beanbagach. Jeśli nie chcesz kupować drogich poduszek, możesz użyć używanej odzieży lub kołdry do wypełnienia torebek z fasolą. Torby na zakupy wielokrotnego użytku również działają jako świetny zamiennik.

Styren w żywności

Chociaż Agencja Ochrony Środowiska nie sklasyfikowała polistyrenu jako substancji rakotwórczej, podejrzewa się, że ma on niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Ta substancja chemiczna jest drażniąca dla skóry oczu, układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Styren jest toksyczny dla układu nerwowego i może upośledzać funkcje nerek i wątroby. Badania sugerują również, że styren może wpływać na układ rozrodczy.

Styren to substancja chemiczna na bazie ropy naftowej, która jest stosowana w wielu produktach. W badaniach na ludziach wykazano, że powoduje on skutki neurologiczne, nowotwory i białaczkę. Narażenie na styren może nastąpić poprzez zanieczyszczenie żywności. Z tego powodu kluczowe jest unikanie spożywania go i innych produktów, które go zawierają. Chociaż obecnie nie ma skutecznych metod leczenia, niektóre badania pokazują, że spożywanie go może prowadzić do raka i problemów reprodukcyjnych.

Jednym z największych problemów związanych z polistyrenem w naszym środowisku jest fakt, że ulega on powolnej degradacji. Oprócz zanieczyszczania naszych oceanów i dróg wodnych, substancja ta została również znaleziona w ludzkim mleku. Zwierzęta mylą styropian z jedzeniem i mogą zachorować, gdy są narażone na jego działanie przez długi czas. Z tych powodów nie ma dla niego miejsca w naszych restauracjach, szkołach i innych miejscach, w których jemy.

Styren na wysypiskach

W ostatnich eksperymentach badawczych naukowcy znaleźli alarmujące dane dotyczące produkcji polistyrenu i pojemności wysypisk. Przewiduje się, że wraz ze wzrostem liczby ludności, powierzchnia wysypisk śmieci będzie wzrastać o 7,5% każdego roku. Jest to dodatek do szacowanego wzrostu odpadów z tworzyw sztucznych o 25 procent na pokolenie. Jak więc możemy zmniejszyć ilość polistyrenu na składowiskach? Przyjrzyjmy się kilku możliwościom. Zacznijmy od nowego procesu recyklingu polistyrenu.

Podobne treści:  Czy styropian jest dobry do wygłuszenia pomieszczenia?

Jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie ilości polistyrenu na składowiskach jest jego recykling. Większość firm recyklingowych nie poddaje polistyrenu recyklingowi. Recykling polistyrenu ekspandowanego na składowiskach jest trudnym zadaniem, ponieważ struktura komórkowa tego tworzywa jest zbyt duża, aby można ją było poddać recyklingowi w ramach zbiórki odpadów. Jednakże konsumenci mogą ponownie wykorzystać polistyren w innych produktach. Na przykład zużyte kubki po kawie, kubki po jogurtach i inne produkty formowane mogą być wykorzystane do sadzenia sadzonek.

Istnieje kilka szkodliwych skutków zalegania polistyrenu na składowiskach. Pod wpływem światła słonecznego i deszczu polistyren uwalnia swoje składniki chemiczne, które są bardzo szkodliwe dla środowiska. Substancje te wymywają się do gleby i zbiorników wodnych i mogą powodować raka. Polistyren jest podejrzany o działanie rakotwórcze i może wpływać na układ odpornościowy. Dlatego też, jeśli wyrzucisz styropian prawidłowo, zminimalizujesz ilość zanieczyszczeń, które on powoduje.

Styren jako tworzywo sztuczne

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy styropian jest ekologicznym tworzywem sztucznym, nie jesteś sam. Badania pokazują, że polistyren jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zaśmiecania środowiska morskiego i lądowego. Badania przeprowadzone przez Marine Conservation Society wskazują, że na 100 metrów kwadratowych plaży znajduje się 182,6 kawałków plastiku. Oprócz oczywistego wpływu na środowisko, polistyren zawiera również toksyny powstające podczas jego produkcji.

Toksyczne działanie styrenu nie jest jeszcze w pełni poznane, ale Agencja Ochrony Środowiska sklasyfikowała go jako “kluczowe zanieczyszczenie” i zagrożenie zawodowe. Choć głównie obecne w powietrzu, dioksyny mogą łatwo przedostać się do wody i gleby i powodować różne skutki zdrowotne, w tym zaburzenia układu odpornościowego i hormonalnego. Mogą również wpływać na rozwój płodu.

Wpływ polistyrenu na środowisko wynika z jego łatwego rozpraszania. Podczas gdy większość tworzyw sztucznych można poddać recyklingowi, EPS jest trudny do przetworzenia na dużą skalę. Ponadto jest lekki, co powoduje, że jego drobne kawałki mogą uszkodzić zwierzęta morskie. Ponadto, kruchość polistyrenu sprawia, że jest on głównym składnikiem odpadów morskich.

Styren jako możliwy czynnik rakotwórczy

Klasyfikacja styrenu jako możliwego czynnika rakotwórczego dla ludzi została oparta na dowodach na przewlekłe, nieśmiertelne narażenie na tę substancję chemiczną, a nie na narażenie ostre. Kryteria IARC dotyczące określenia potencjalnego zagrożenia ze strony substancji opierają się na wystarczających dowodach z badań na ludziach lub zwierzętach, a nie na ostrym narażeniu. Pomimo braku ostatecznego mechanizmu, klasyfikacja pozostała niezmieniona.

Podobne treści:  Jak pozbyć się pozostałości styropianu z trawy

Ostatnie badania potwierdziły, że styren jest prawdopodobnym czynnikiem rakotwórczym. We wcześniejszym międzynarodowym badaniu kohortowym pracowników narażonych na działanie wzmocnionych tworzyw sztucznych stwierdzono, że styren jest możliwym czynnikiem rakotwórczym. Jego rakotwórczość oceniono na podstawie szczegółowych zależności ekspozycja-odpowiedź. Najbardziej solidne badania wykazały zwiększoną częstość występowania nowotworów płuc u samców myszy B6C3F1 i u myszy O20. W związku z tym IARC stwierdziła, że styren jest rakotwórczy u zwierząt.

Badacze stwierdzili, że skumulowane narażenie na styren było związane ze znacznie większym ryzykiem wystąpienia raka płuc niż narażenie na tę samą substancję w krótszych okresach czasu. Ponadto skumulowana ekspozycja na styren była związana ze zwiększonym ryzykiem raka przełyku, ale nie było dowodów na poparcie tego związku. Niemniej jednak badacze sugerują, że te ustalenia nie są rozstrzygające i wymagają dalszych badań.

Styren jako niebezpieczny materiał odpadowy

Chociaż styren nie jest wymieniony jako niebezpieczny materiał odpadowy w większości dokumentów politycznych, niektóre grupy społeczne i niezależni naukowcy traktują go jako materiał niebezpieczny do utylizacji. Proces polimeryzacji usuwa reaktywność styrenu, co odpowiada za jego stosunkowo niską toksyczność u ssaków. Jednakże, ponieważ styren nie jest materiałem obojętnym, nie jest również wymieniony przez EPA jako materiał niebezpieczny do utylizacji.

Chociaż potencjalna toksyczność styrenu dla zdrowia ludzkiego jest od dawna przedmiotem dyskusji, rosnąca liczba dowodów naukowych wskazuje, że konieczne jest podjęcie działań politycznych w celu ochrony środowiska. W 2014 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznała styren za prawdopodobny czynnik rakotwórczy dla ludzi. Na podstawie badań na zwierzętach IARC stwierdziła, że styren jest możliwym czynnikiem rakotwórczym dla ludzi. Jego wysoce reaktywny epoksyd może potencjalnie wiązać się z DNA i powodować raka.

Unia Europejska umieszcza styren w kategorii 1, klasyfikacji, która odpowiada jego rosnącemu wykorzystaniu na świecie. Klasyfikacja jest zgodna z modelem klasyfikacji zagrożeń opartym na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHSCL).

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *