Czy styropian jest szkodliwy dla zdrowia?

Czy styropian jest szkodliwy dla zdrowia?

Czy polistyren jest szkodliwy dla zdrowia? W wyniku przeglądu literatury naukowej stwierdzono, że styren jest prawdopodobnym czynnikiem rakotwórczym dla ludzi. Jednak dowody potwierdzające ten wniosek były ograniczone, a alternatywne wyjaśnienia wyników niektórych badań nie mogły zostać wykluczone. Plastics Foodservice Packaging Group stwierdziła, że dzienne pobranie styrenu z polistyrenowych produktów do kontaktu z żywnością jest bardzo niskie i wynosi średnio tylko 6,6 mikrograma na osobę dziennie.

Styren jest rakotwórczy

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), oddział Światowej Organizacji Zdrowia, wydała raport potwierdzający, że polistyren może powodować raka. Chociaż raport nie podał konkretnego poziomu rakotwórczości, nadal stanowi ważne narzędzie do identyfikacji potencjalnych zanieczyszczeń. W raporcie uwzględniono również nowe badania na zwierzętach, aby pomóc w ocenie ryzyka związanego z narażeniem na styren.

Wyniki ostatniego przeglądu dostępnych dowodów z badań na zwierzętach potwierdzają wniosek, że styren jest czynnikiem rakotwórczym. Wcześniejsze badania wykazały, że styren jest związany z nowotworami płuc u myszy. Większość solidnych badań wykazała jednak zwiększoną częstość występowania guzów płuc u samców myszy B6C3F1 i O20 narażonych na wysokie poziomy styrenu. Wyniki te skłoniły IARC do stwierdzenia, że polistyren jest substancją rakotwórczą u zwierząt.

Podobne treści:  Jak zabezpieczyć styropian przed myszami

Przeciwnicy polistyrenu argumentują, że przejście ze styrenu na produkty alternatywne będzie kosztowało konsumenta o 100% więcej. Liczba ta jest jednak myląca, ponieważ rzeczywista różnica w kosztach może być mniejsza niż grosz. Załóżmy, że przedmiot wykonany z polistyrenu kosztuje jednego centa, podczas gdy jego niepolistyrenowa wersja kosztuje dwa centy. To jest wzrost o 100%!

Wpływa na nerki

Przeprowadzono wiele badań na temat wpływu polistyrenu, tworzywa sztucznego stosowanego powszechnie w kubkach jednorazowych i piance opakowaniowej, na nerki. Materiał ten, w skrócie PS-NP, wywołuje szereg reakcji fizjologicznych w organizmach żywych, w tym stres oksydacyjny i uszkodzenie nerek. W tym badaniu sprawdzono wpływ PS-NP na nerki u szczurów i myszy, które były narażone na różne stężenia tej substancji chemicznej.

Nerki są ważnym organem w organizmie, regulującym poziom pH, sodu i potasu. Kontrolują również produkcję czerwonych krwinek i aktywują formę witaminy D, która pomaga organizmowi wchłaniać wapń. Choroby nerek są powszechnym problemem, dotykającym prawie 37 milionów Amerykanów. Choroba nerek wpływa na zdolność nerek do filtrowania produktów odpadowych z krwi i regulowania jej poziomu elektrolitów i wody. Uszkodzone nerki mogą prowadzić do nagromadzenia potasu, sodu i płynów we krwi, upośledzając ich funkcję i powodując niedożywienie.

Podobne treści:  Jak długo schnie beton styropianowy?

W badaniu uzyskano dane ze stacji monitorujących powietrze w całych Stanach Zjednoczonych i wykazano, że poziom zanieczyszczeń w tych miejscach może być bezpośrednio związany z 44 793 przypadkami chorób nerek i 2 438 nowymi przypadkami niewydolności nerek. Jest to poziom znacznie wyższy niż ustalony w ustawie Clean Air Act z 1990 r., która określała bezpieczny limit 12 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. Naukowcy porównali również dane uzyskane z VA z danymi z satelitów NASA. Wyniki te były zgodne.

Wpływa na krew

Skutki środowiskowe polistyrenu nie są znane, ale u pracowników narażonych na wysokie stężenia styrenu mogą wystąpić podrażnienia przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i skutki neurologiczne. Poziom tej substancji we krwi jest stosunkowo niski, ponieważ stężenia styrenu w przemyśle polimerowym są zwykle mniejsze niż 20 ppm. Niemniej jednak, jeśli rozważasz pracę w miejscu, w którym używa się styrenu, sprawdź te fakty.

Strukturę chemiczną polistyrenu można znaleźć na rys. 2. Styren jest substancją rakotwórczą. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała go jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy. Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych oraz Światowa Organizacja Zdrowia opublikowały obszerne opracowania dotyczące zagrożeń dla zdrowia związanych z polistyrenem. Polistyren wpływa na krew zwierząt i ludzi. Jednak badania są nadal konieczne, aby określić, jaka ilość styrenu jest toksyczna i jak długo ekspozycja może być tolerowana.

Podobne treści:  Jakim materiałem jest styropian?

Choć polistyren wygląda jak idealny materiał opakowaniowy, to jednak wiąże się z nim znaczne koszty klimatyczne i środowiskowe. Amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych dodał go niedawno do listy możliwych czynników rakotwórczych. Badania powiązały tę substancję chemiczną z uszkodzeniami genetycznymi w białych krwinkach. Ponadto stanowi ona potencjalne zagrożenie dla zdrowia w miejscu pracy. Co więcej, badania sugerują, że powtarzające się narażenie na działanie polistyrenu może uszkodzić krew.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *