Jak chronić styropian przed słońcem

Jak chronić styropian przed słońcem

Jeśli chcesz zabezpieczyć styropian przed promieniami UV, możesz zastosować absorbery UV, ekrany, HALS, a nawet farbę w sprayu. Ale którą z tych metod powinieneś zastosować? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć! Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Te rozwiązania mogą być warte wypróbowania. Dobra wiadomość jest taka, że możesz użyć kilku naraz. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak chronić styropian przed słońcem.

Absorbery UV

Dwa ważne polimery do ochrony tworzyw sztucznych przed słońcem to sadza i rutylowy tlenek tytanu. Materiały te są skuteczne w zakresie 300-400 nm, ale nie tak skuteczne w zakresie krótkich fal UVB poniżej 315 nm – Cytat został skonstruowany przez ekspertów serwisu o Budowlance wiemy wszystko!. Absorbery UV mogą być również używane w zastosowaniach neutralnych, ale ich skuteczność jest ograniczona dla małych elementów. Ponadto, absorbery UV są opłacalnym rozwiązaniem w przypadku naświetlania polistyrenu, ale materiały te powinny być starannie dobrane.

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) pochodzące ze słońca jest skategoryzowane na dwie części: UV-A i UV-B. UV-A zawiera więcej energii niż UV-B, ale jest mniej szkodliwe dla materiałów organicznych. UV-C może niszczyć DNA i mikroorganizmy. Jest to również potężne źródło promieniowania. Jednak w przeciwieństwie do UV-A, UV-C może również uszkodzić strukturę tworzywa sztucznego.

Absorbery UV chronią polistyren przed słońcem poprzez blokowanie promieniowania UV zanim dotrze ono do większej części polimeru. Zastosowanie tych absorberów zapobiega przenikaniu promieniowania UV do polimeru, zamieniając jego energię na ciepło. Proces ten opóźnia delaminację i odbarwienie tworzywa. Skuteczność absorberów UV zależy od głębokości ich pochłaniania. W cienkich elementach zapewniają umiarkowaną ochronę.

Innym rodzajem materiałów wrażliwych na promieniowanie UV są części samochodowe, które są narażone na działanie promieni słonecznych. Ekspozycja na promienie UV może spowodować zmianę warstwy wierzchniej materiału, zmniejszając jego właściwości mechaniczne i ostatecznie powodując awarię. Podczas ekspozycji na promieniowanie UV polistyren żółknie i kruszy się. Oprócz żółtych przebarwień, w materiałach pochłaniających promieniowanie UV mogą zachodzić reakcje chemiczne.

Podobne treści:  Czy wilgoć przenika przez polistyreny, których używasz?

Przesiewacze

Promieniowanie UV uszkadza polimery poprzez rozerwanie wiązań chemicznych. W konsekwencji tracą one swoje atrakcyjne właściwości i mogą być narażone na przedwczesne zniszczenie. Ekrany chroniące polistyren przed słońcem mogą być skuteczne w zapobieganiu uszkodzeniom spowodowanym przez promieniowanie UV, ale muszą być odpowiednio stosowane, aby uniknąć zatkania. Na rynku dostępnych jest kilka dodatków stabilizatorów UV. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach dostępnych stabilizatorów UV.

HALS

Hindered amine light stabilizers (HALS) są najbardziej efektywnymi fotostabilizatorami polimerów. Wykazują dużą skuteczność w licznych zastosowaniach i mogą być ekonomicznie pozyskiwane. HALS działają jako zmiatacze rodników, wychwytując wolne rodniki powstające pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Mają one również tę samą strukturę pierścienia, 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny.

Stabilizatory UV mogą być dodawane do tworzyw sztucznych w celu zapewnienia dodatkowej ochrony. W przypadku folii LDPE, HALS jest zwykle połączeniem dwóch gatunków o wysokiej masie cząsteczkowej. Jest on również dobrym absorbentem UV, gdy dodawany jest w połączeniu z innymi stabilizatorami światła. Może wzmacniać lub ograniczać proces degradacji pianki poliuretanowej. Poniżej wymieniono niektóre produkty oparte na HALS:

Zastosowanie pochodnych uracylu jako fotostabilizatorów dla PS wykazało lepsze właściwości stabilizujące w porównaniu z komercyjnymi absorberami UV. Inne pochodne antrachinonu również zostały wykorzystane do fotoprotekcji PS. Ponadto, dostępnych jest kilka innych stabilizatorów UV, takich jak etylenodiamina. Jednak najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest ochrona polistyrenu przed ekspozycją na promieniowanie UV przy użyciu kombinacji stabilizatorów UV i HALS.

Degradacja polistyrenu w powietrzu może być monitorowana za pomocą widm FTIR. Wykorzystując widmo IR folii poddanej fotopromieniowaniu, badacze zaproponowali mechanizm, w którym rodnik polistyrenowy ulega dysocjacji w wyniku reakcji fotochemicznej. Następnie polimer ten ulega rozerwaniu łańcucha i zostaje przekształcony w rodnik nadtlenowy.

Podobne treści:  Jaka jest wytrzymałość betonu styropianowego?

Farby w sprayu

Przed zastosowaniem farb w sprayu do polistyrenu należy sprawdzić, czy podłoże jest czyste, suche, wolne od tłuszczu i silikonu. Jeśli jest, to produkt może być bezpiecznie stosowany wewnątrz mieszkania. Jeśli jest na zewnątrz, należy chronić go przed światłem i przechowywać w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 10 do 25degC. Należy go również trzymać z dala od źródeł zapłonu i łatwopalnych cieczy.

Na szczęście istnieją farby w sprayu, które są specjalnie stworzone do tego materiału. Niektóre z tych farb zawierają emalię, która zżera polistyren, pozostawiając go wżartym i skorodowanym. Jeśli szukasz sposobu, aby chronić swoje produkty styropianowe przed słońcem i innymi czynnikami środowiskowymi, można kupić farby wodne z Krylon lub Rust-Oleum. Możesz również kupić farby modelarskie, które zawierają farby akrylowe i lateksowe. Jednak te farby mogą kosztować nieco więcej niż tradycyjne marki.

Najlepszym sposobem ochrony styropianu przed warunkami atmosferycznymi jest użycie wodnego uszczelniacza polikrylowego. Użycie tego uszczelniacza zabezpieczy piankę i sprawi, że będzie się ona nadawała do malowania natryskowego. Aby uniknąć uszkodzenia styropianu przez rozpuszczalniki, najlepiej nałożyć dwie warstwy polikrylu na bazie wody. Możesz również użyć farb natryskowych na bazie rozpuszczalników, które jednak nie są zalecane.

Przed nałożeniem farb w sprayu do ochrony polistyrenu, upewnij się, że temperatura otoczenia puszki z farbą jest właściwa. Należy również unikać rozpylania produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w gorący, wilgotny dzień. Efektem może być “odprysk” lub białawy film. Jeśli tak się stanie, można zaradzić sytuacji poprzez ponowne spryskanie przedmiotu w warunkach niskiej wilgotności. Należy jednak pamiętać, że powierzchnia styrenu wymaga kilku warstw farby, aby zachować kolor.

Podobne treści:  Jak wylać posadzkę betonową ze styropianu

Ochrona chemiczna

Polimer jest podatny na degradację spowodowaną promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i promieniami słonecznymi. Te rodzaje światła uszkadzają polimer poprzez przechodzenie różnych reakcji fotoutleniających, fotolitycznych i termoutleniających. W wyniku tych oddziaływań następuje degradacja polistyrenu. Promienie UV mogą również degradować polistyren. Chemicznie reaktywny związek, HEP, może chronić polimer przed ekspozycją na promienie UV.

Tworzywo to jest często używane do produkcji sztywnych przedmiotów. Polistyren można znaleźć w chrupkach lodówkowych, obudowach płyt DVD, wkładach do drukarek komputerowych i wieszakach na ubrania. Używany jest również do osłony lamp sygnalizacyjnych niektórych samochodów. Ważną cechą tych produktów jest ich chemiczna ochrona przed słońcem. Jednak ma ona negatywny wpływ na nasze zdrowie. Tworzywo to znane jest również z tego, że wypłukuje styren.

ABS, SMA i divinylbenzene to produkty handlowe. ABS to mocniejsza wersja polistyrenu, a SMA to kopolimer SMA i bezwodnika maleinowego. Wszystkie one są niebiodegradowalne i ulegają fotoutlenieniu, więc ochrona chemiczna polistyrenu przed słońcem jest niezbędna. Mimo to materiały te pozostają trwałe przez długi czas.

W obecności tlenu polistyren ulega procesowi fotodegradacji, w wyniku którego następuje odbarwienie i rozszczepienie łańcucha. Mechanizm fotolizy PS zależy od mobilności rodników w matrycy polimerowej oraz od rekombinacji bimolekularnej. Rodniki wodorowe łatwo dyfundują przez matrycę polimerową, łącząc się w pary i abstrahując wodór od cząsteczek polimeru. Rodniki fenylowe dyfundują stosunkowo wolno, ale mogą łączyć się z innymi rodnikami polimerowymi.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *